Telugu Meaning of 'check'

Meaning of 'check'

 • అడ్డుకొను
 • గుర్తు పెట్టు

Related Phrases

 • check out 1. హోటల్ నుంచి బయటకు వెళ్లడం    2. బయటకు వెళుతున్న విషయాన్ని చెప్పడం
 • check in హోటల్‌కు వచ్చి, రాక విషయాన్ని పుస్తకంలో నమోదు చేసుకొనుట
 • medial check-up వైద్య పరీక్ష
 • check-up పీరీక్ష
 • double check రెండు రకాలుగా సరి చూచుట
 • check off 1. పూర్తి అయినట్టు గుర్తించు    2. మరల పరిశీలించాల్సిన అవసరం లేదని గుర్తించు
 • check-2 1. చిన్న గళ్ల నమూనా    2. చిన్న గీతలు కలిగిన
 • check up వైద్య పరీక్షలు
 • medical check-up వైద్య పరీక్ష

Synonyms


Browse English to Telugu Words

English - Telugu Dictionary Search