English Meaning of selayu

Meaning of 'selayu' (సెలయు)

selayu. [Tel.] v. n. To burst out, to riot. చెలరేగు. తనక్రేవగనుపట్టు ధరణీధ్రములగిట్టు సెలసికొమ్మునగొటట్టు తలగబెట్టు. N. i. 144. v. a. To chop, to cut. నరుకు. To scatter, చిమ్ము. చెవిదార్చివినిచీమచిటుకన్న నొకపారి సెలసివెంపరలాడుజిట్టలెల్ల. Swa. iv. 16.


Browse Telugu - English Words

Telugu - English Dictionary Search